ODCISK

Adres

Firma deweloperska Niederschlesische Oberlausitz mbH, Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz

forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dyrektorzy zarządzający

Dyrektor zarządzający: Sven Mimus / Autoryzowany sygnatariusz: Thomas Vogel

Zarejestruj wpis

Sąd Rejonowy w Dreźnie HRB 3973

Urząd podatkowy

Numer identyfikacyjny VAT: DE140765870

Kontakt

Telefon: +49 (0) 3581 32901-21 / Faks: +49 (0) 3581 32901-10 / E-mail: info@sternradfahrt.de / Internet: www.sternradfahrt.de

Projekt i projekt

Katarzyna Luzia, Niederschlesische Oberlausitz Development Company mbH

Kredyty fotograficzne

Ingo Goschütz; Piotr Wilhelm; KiEZ Querxenland; Adobe Stock: Subbotina Anna; Giorgio Pulcini; Soloviova Ludmyła; Kij FS; Samo Trebizan; Kropki zbiornikowe; Arafat Uddin; szkoda; Aleksiejwanin

 

Zastrzeżenie

Treść oferty internetowej

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Występuje usterka. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności miałby obowiązywać jedynie w przypadku, gdy autor byłby świadomy treści i być technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić mu korzystanie w przypadku treści nielegalnych. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w chwili utworzenia linku na powiązanych stronach nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo powiązanych stron. W związku z tym niniejszym dystansuje się od wszelkich treści wszystkich linkowanych/połączonych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników znajdujących się na naszej własnej stronie internetowej, a także obcych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, ich treści i w szczególności za szkody powstałe na skutek korzystania lub niekorzystania z takich informacji. W przypadku pojawienia się podanych informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której nastąpiło odwołanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki wolne od licencji , dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w serwisie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, na podstawie samej ich wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora przysługują wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Moc prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odwołanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

 Euroregion.pngLogo programu w kolorze tła

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy wsparciu Euroregionu Nysa. więcej informacji ↵

Wybierz swój język

Niemiecki